Όροι και Προϋποθέσεις

Το xiaomitips.gr δεν είναι συνδεδεμένο με τις : Xiaomi Inc., Mi, MIUI και όλες τις άλλες εταιρίες προϊόντων Xiaomi.

Το xiaomitips.gr (εφεξής «Τοποθεσία») είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία πληροφόρησης που παρέχεται από το xiaomitips.gr, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται. Αν δε συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις, δε μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Το xiaomitips.gr μπορεί να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε χρόνο, και τέτοιες τροποποιήσεις είναι εφαρμόσιμες αμέσως με τη δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα. Αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μετά την αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων, αυτόματα σημαίνει ότι αποδέχεστε τις αλλαγές αυτές.

1. Πνευματικά δικαιώματα, άδειες χρήσης και υποβολές ιδεών.

Το σύνολο των περιεχομένων προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων είναι η xiaomitips.gr, οι θυγατρικές της ή άλλοι δικαιοπάροχοι τρίτων. Δεν μπορείτε να πραγματοποιηθεί τροποποίηση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ή δημοσίευση, ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ, συμπεριλαμβανομένων κειμένων και γραφικών. Μπορείτε να εκτυπώσετε τμήματα τις ιστοσελίδας μόνο για δική σας μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να μην αλλάξετε ή να διαγράψετε τυχόν περιεχόμενα.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Οι δημοσιεύσεις, τα προϊόντα, το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα είναι τα αποκλειστικά εμπορικά σήματα ή τα εμπορικά σήματα του xiaomitips.gr. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

2. Χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Κατανοείτε ότι, εκτός από πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που αναγνωρίζονται ότι παρέχονται από το xiaomitips.gr, το xiaomitips.gr δε λειτουργεί, δεν ελέγχει ή δεν υποστηρίζει οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόντα ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο. Εκτός από τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσδιορίζονται από το xiaomitips.gr, όλες οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου γενικά προσφέρονται από τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι με το xiaomitips.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το xiaomitips.gr δεν προβαίνει σε καμία παρατήρηση σχετικά με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτού ή που μπορεί να συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο. Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο μη-xiaomitips.gr, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι είναι ανεξάρτητο από το xiaomitips.gr και ότι το xiaomitips.gr δεν έχει κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου του ισοτόπου. Επιπλέον, ένας σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα xiaomitips.gr δεν σημαίνει ότι το xiaomitips.gr επικυρώνει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτού του ισοτόπου.

3. Αποζημίωση.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να προστατέψετε την xiaomitips.gr, τους υπαλλήλους της, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους έναντι όλων των απωλειών, εξόδων, αποζημιώσεων και τελών που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράνομης συμπεριφοράς) από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία.

4. Δικαιώματα τρίτων.

Οι διατάξεις των παραγράφων 2 (Χρήση της Υπηρεσίας) και 3 (Αποζημίωση) είναι προς όφελος του xiaomitips.gr και των στελεχών της, των διευθυντών και των υπαλλήλων. Κάθε ένα από αυτά τα άτομα θα έχει το δικαίωμα να διεκδικεί και να επιβάλει τις εν λόγω διατάξεις απευθείας εναντίον σας για δικό του λογαριασμό.

5. Διάρκεια – Λήξη.

Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τερματιστεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 (Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες και υποδείξεις ιδεών), 2 (Χρήση της υπηρεσίας), 3 (Αποζημίωση), 4 (Δικαιώματα τρίτων) και 6 (Διάφορα) ισχύουν για κάθε καταγγελία της παρούσας συμφωνίας.

6. Ευθύνες.

Μερικά από τα άρθρα που περιλαμβάνουν συμβουλές, κόλπα, οδηγούς, σεμινάρια, εφαρμογές και εργαλεία ανακαλύπτονται ή δημιουργούνται από άλλα μέρη. Ωστόσο, ούτε το xiaomitips.gr ούτε αυτά τα μέρη θα αναλάβουν ευθύνη για τυχόν ζημιές ή κινδύνους των συσκευών σας. Όλες οι αποφάσεις, όπως η απόφαση λήψης, χρήσης ή / και εγκατάστασης εφαρμογών ή εργαλείων, και οι αποφάσεις που ακολουθούν τα σεμινάρια γίνονται από εσάς.

7. Διάφορα.

Η παρούσα συμφωνία διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία μεταξύ του xiaomitips.gr και εσάς για οποιονδήποτε σκοπό που σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία ή τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από αυτήν, θα ασκείται αποκλειστικά σε ομοσπονδιακό ή κρατικό δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας που εδρεύει στην Ελλάδα.

Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν παρέχεται ρητά στο παρόν, επιφυλάσσεται.